Política de Privacitat

INFORMACIÓ A L’USUARI

Antonio Fernández Martínez (en endavant Llibreria Baobab), és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 ( GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Les dades del responsable dels fitxers en els quals s’inclouran dades personals recollides i tractades des d’aquesta pàgina web són:

Antonio Fernández Martínez

Llibreria Baobab

C/ Guillem Galmés, 17 – 07004 Palma

Tel. 971727949

llibreriabaobab@gmail.com

USOS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES

Les dades que vosté ens facilita a través d’aquesta web, formaran part de fitxers titularitat de Llibreria Baobab, i les finalitats són les que es detallen a continuació:

– Gestió de Venda: quan adquireix un producte a través del nostre web, les dades facilitades, si és el cas, s’utilitzaran per a dur a terme la tramitació i gestió de la venda i seva posterior facturació.

– Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: la informació que vosté ens proporcioni a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà ser utilitzada per a l’organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les seves pròpies condicions particulars.

– Enviament d’Informació: la llibreria utilitzarà les dades personals que l’usuari proporcioni quan es posi en contacte amb nosaltres, per respondre a les sol·licituds d’informació que ens sol·liciti. La informació introduïda en els formularis o correus electrònics de contacte s’emprarà a més, per enviar-li informació d’interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per la llibreria. Aquesta informació s’envia per via postal i/o electrònica. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d’informació poden comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic: llibreriabaobab@gmail.com

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

El responsable de l’Arxiu té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

– Per disposició legal: les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials … etc.).

– Gestió de pagaments i cobraments: les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per a formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits.

– A Tercers Necessaris per a la Prestació de Els nostres Serveis: es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com notaris… etc) les dades de caràcter personal que resultin necessaris per a prestar els serveis contractats.

– Guanyadors de Sortejos, Promocions i Concursos: la llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicats a la nostra pàgina web i en les diverses xarxes socials en què La Llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

CONFIDENCIALITAT

La llibreria s’obliga, d’acord estableix l’article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades, i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent estendre aquesta obligació a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers.

EXERCICI DE DRETS

L’informem el dret que li assisteix per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol·licitud d’exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que li identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l’adreça del responsable de l’Arxiu. Per demanar informació sobre la forma d’exercir aquests drets vosté pot dirigir-se a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es.